Únor 2012

Jaromír Hnilica (SILLAGE) - "Set Fire in the Rain"

29. února 2012 v 11:34 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Videa

2. kolo SONJ.

28. února 2012 v 19:46 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Moje kecy :-D

2. kolo SONJ.

Zde-http://barca-sobotkova.blog.cz/1202/2-kolo-sonj .

Hlasuj pro mé jméno Veronika!


Simple Plan - Your Love Is A Lie

20. února 2012 v 20:48 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Videa

David Guetta - Titanium ft. Sia

20. února 2012 v 20:45 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Videa

31. den - Motivace

20. února 2012 v 20:13 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká vysokou mentální bystrostí. Je nenápadná a ochotná dělat vše pro dosažení úspěchů. Má ráda společnost a je ráda s inteligentními lidmi. Důležitá je komunikace. Je přímá, poctivá a velkorysá. Je něžná, věrná a ohleduplná. Dělá hodně pro rodinu. Je odvážná a má vůdcovské sklony. Je vstřícná, družná a má ráda společenský život. Důležitá je různorodost v její činnosti.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Obvykle vystupuje v opozici. Potřebuje jistotu a bezpečí. Někdy nedokončí to, co započala a vzdává se svých cílů. Někdy si myslí, že druzí mají pracovat stejně jako ona. Je povrchní a nesvědomitá. Má schopnost klamat a lhát. Má sklony k podvodným jednáním. Je zlomyslná, panovačná a posměvačná. Je uzavřená. Využívá bezbrannosti druhých. Mohou nastat prudké a nečekané změny. Může dojít k nedorozumění a pocitu osamění. Může se stát plachou a nespolečenskou. Pozor na nadřazenost a pocit své výjimečnosti. Má nedostatek odvahy.


30. den - Ráznost

20. února 2012 v 20:12 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba vyniká tvůrčí představivostí a pronikavou bystrostí. Vzniklý problém nejdříve promyslí a pak se rozhodne. Má radikální názory na život Je vynalézavá. Má své kouzlo. V milostném vztahu je důležitá komunikace. Dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla pohodlí a komfortu. Dělá několik věcí najednou. Má zvláštní filosofický způsob myšlení. Má sklony pomáhat trpícím. Je vřelá, přátelská a má smysl pro humor. Je společenská a temperamentní. Je činorodá a přizpůsobivá. Je tvořivá. Mnohdy ráda spí.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Má vyhraněné názory na život. Obvykle nepřipustí prohru. Nesnese průměrnost. Má sklon brát vše jako legraci. Chce být středem pozornosti a je výstřední. Hledá na všem vady. Někdy zbytečně mrhá svojí energií a nedokončí to, co začala. Nedostatek sebevědomí. Dovede druhé srazit kritikou. Může zneužít svých předností pro získání toho, co chce od života dosáhnout. Je to složitá osoba a těžko ji lze pochopit a přinutit ke komunikaci. V některých věcech se jeví jako tyran. Je vypočítavá a má ostrý jazyk. Má skony manipulovat s druhými. Je nesoucitná, povrchní a nesoustředěná. Pomlouvá a obviňuje druhé. Pozor na žárlivost. Pozor na hádavost, konflikty a zmatek v životě. Je nepořádná a má sklon k lenošení. Sexuální nevyrovnanost.


29. den - Nepřehlednost

20. února 2012 v 20:11 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a vnímavá. Má velký potenciál mimosmyslového vnímání. Má schopnosti při hledání pravdy a moudrosti. Vyniká dobrými myšlenkovými postupy. Velmi důležitá je duchovní činnost. Dosáhne úspěchu po stránce hmotného zabezpečení a majetku. Je pracovitá, vytrvalá a vynalézavá. Má mnoho nápadů a silnou intuici. Je otevřená a má bystré logické uvažování. Snadno navazuje kontakty a je přitažlivá. Je duchaplná a pohotová v komunikaci. Často inspiruje nebo podněcuje druhé k tvorbě.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Vyhýbat se nudě. Milostný vztah je nepřehledný. Těžko hovoří o svých citech. Má vysoké nároky na druhé. Je zranitelná. Může dojít k nebezpečným nedorozuměním. Má snahu spíš otupovat své city alkoholem a drogami, než je řešit. Je uzavřená a tajnůstkářská. Občas je výstřední. Nestálost přináší problémy v manželství. Projevuje se vnitřní nejistota a pocit osamělosti. Pozor na podráždění a výbušnost. Je vychytralá a puntičkářská. Pozor na hádavost, citové výbuchy a zklamání. Pozor na ukvapenost a chladnou manipulaci s druhými. Má obavy ze ztráty materiálních hodnot.


28. den - Rozpornost

20. února 2012 v 20:09 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je nezávislá a snaží se uspět. Řídí se citem a pak rozumem. Důležitý je partnerský vztah a rodinná pohoda. Má smysl pro humor. Ráda má vše pod svojí kontrolou. Rozhoduje se sama za sebe. Má neochvějné vystupování na obranu svých práv. Je něžná, milující, vřelá a starostlivá. Než něco řekne, raději to realizuje. Má hodně přátel a známostí. Má zájem o všechno pokrokové a moderní. Má dobré vlohy pro podnikání. Je to dynamická a ambiciózní osoba. Je bystrá a rychle se rozhoduje. Je přímá, otevřená a chápavá. Oceňuje spolupráci a povzbuzuje druhé.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Obvykle ji nelze omezovat. Nenechá se k ničemu přinutit. Je pasivní. Pochybuje o svých schopnostech. Je k druhým necitlivá. Je konfliktní, agresivní a dominantní. Může se dostavit možnost osamělosti. Je tvrdohlavá a impulzivní. Je prchlivá a agresivní. Někdy je nositelem hněvu a zášti. Je neústupná. Je zranitelná. Negativně působí na druhé. Je uzavřená a umíněná. Je výbušná a nepříjemná. Pozor na diktátorské sklony. Uráží a sekýruje druhé. Je přecitlivělá a nepřizpůsobivá.


27. den - Svědomitost

20. února 2012 v 20:07 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, citová a intuitivní. Je poctivá, pragmatická a konzervativní. Nepodléhá novým směrům. Vyhýbá se povrchním vztahům. Velmi důležitou roli hraje milostný vztah. Je podnikavá. Dovede prosadit své plány a nápady. Je oddaná své rodině. Může dosáhnout bohatství. Snaží se o získání informací o životě a hledá smysl života. Cítí se dobře v přírodě a ráda pomáhá druhým. Důležitou roli hraje domov. Je bystrá a chápavá. Rozhoduje se po důkladném promyšlení.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Hluboce prožívá zklamání. Citlivě reaguje na okolní situace. Velmi často podléhá iluzím. Bere vše velmi vážně. Je naivní. Sama sebe trestá. Myslí si, že je k ničemu. Má sklony k sebezničení. Pozor na závislost na drogách a alkoholu. Pozor na nervové zhroucení a úzkost. Pozor na sebevražedné pokusy. Pozor na pánovitost. Je náladová, zranitelná a uzavřená. Je nerozhodná. Má sklon ke kritizování druhých.


26. den - Průraznost

20. února 2012 v 20:06 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, laskavá a chápající. Má velkou vnitřní sílu, která ji umožní překonat obtíže. Má organizátorské a vůdčí schopnosti. Vyznačuje se pronikavým úsudkem a nic jí neunikne. Je bystrá a může dělat cokoliv. Je ctižádostivá a velkorysá. Je nezávislá. Má oddělen osobní život od práce. Je pracovitá, houževnatá a úspěšná. Úspěchu a dobrého postavení dosáhne až ve zralém věku. Touží po citovém bezpečí. Je mírná a má dobré srdce. Je šlechetná a podporuje druhé. Ráda řeší problémy druhých. Je diplomatická a dovede inspirovat druhé. Je vstřícná, otevřená a přístupná. Je zodpovědná a dovede tvrdě pracovat, aby dosáhla úspěchu. Důležité jsou vztahy a kariéra. Dosáhne uznání až věhlasu.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Potřebuje, aby o ni druzí projevovali zájem. Je nejistá a někdy až závislá na druhých. Bere vše vážně a je příliš horlivá a posedlá svými pocity. Je třeba se učti smyslu pro povinnost. Má problémy v lásce, a proto je velmi důležité vybírat partnera s co největší opatrností. Je chtivá, arogantní a přeceňuje se. Je třeba udržet rovnováhu z hlediska plnění karmických úkolů. Pozor na krutost a mstivost. Je přecitlivělá, náladová a agresivní. Cítí zášť k tomu, kdo jí ublížil. Trápí druhé. Je nesnesitelná především ve vedoucím postavení. Pozor na pýchu a emocionální napětí.


25. den - Nenáročnost

20. února 2012 v 20:04 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je skromná a nenáročná. Je citlivá a laskavá. Pro svůj život potřebuje citlivého partnera. Je tvořící a zábavná. Má sklony k uměleckým směrům. Má dobrou představivost a má nadání. Sňatkem může získat bohatství. Ráda komunikuje, a to i prostřednictvím např. počítače. Umí naslouchat druhým. Je intuitivní, společenská a přitažlivá. Má dobré logické a analytické myšlení. Je praktická a trpělivá. Má smysl pro detaily. Dovede dobře využívat příležitosti.


Čemu je třeba se učit, slabiny
Potřebuje klid a snažit se přizpůsobit. Je třeba se vyhýbat zmatku v životě. Někdy reaguje nepředvídatelně. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Má snahu odkládat to, co je třeba neodkladně řešit. Je emocionální a nerozhodná. Nedovede čelit stresovým situacím v lásce. Může mít obtížné dětství. Je roztěkaná a nestálá. Projevuje se dvojakost a nejasnost. Je náladová. Pozor na zlost. Někdy se bojí změn. Má starosti. Pozor na závislost na druhých. Myslí jen na sebe. Je přecitlivělá, podrážděná a pociťuje ublíženost.


24. den - Přívětivost

20. února 2012 v 20:02 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je velmi kamarádská, ochotná, velkorysá a starostlivá. Je citlivá, něžná, štědrá a laskavá. Má metodický přístup a je praktická. Má ráda harmonii a krásu. Velmi důležitý je pro ni rodinný život. Je vytrvalá a má organizátorské schopnosti. Je systematická a výkonná. Je pilná a konstruktivní. Má dobré srdce a snaží se pomáhat druhým. Hledá dohodu a snaží se vše vyjednat. Je romantik. Může se projevit sklon k hudbě.

Je přesvědčena, že vše má svůj čas. Někdy sklon k oddalování řešení. Rozhoduje se opatrně a pomalu. Zodpovědnost a povinnosti bere příliš vážně. Spoléhá na druhé. Lpí na blahobytu a různých věcech či prestižním zaměstnání.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Pozor na práci pod vlivem stresu. Je unáhlená a hněvivá. Je přecitlivělá a trpí nedostatkem jistoty. Je tajnůstkářská. Může zažít neúspěch a zradu. Pozor na deprese a výbuchy emocí. Je náladová a rozmrzelá. Někdy je pasivní až líná. Je nezodpovědná.


23. den - Samostatnost

20. února 2012 v 20:00 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Rozhoduje se sama a nedá se ovlivnit. Žije svůj vlastní život. Někdy se jeví, jako by chtěla volnost, ale ve skutečnosti potřebuje partnera. Je citlivá, něžná, milá a chce být milována. Je chápavá, bystrá a společenská. V práci obvykle nemá problémy a je pracovitá. Je velmi dobrá v podnikání. Má důvtip a je inteligentní. Je populární a oblíbená a často i slavná. Mohou se projevit výjimečné schopnosti. Touží po realizaci svých představ. Je upřímná a otevřená. Je přemýšlivá a má dobrou paměť. Je praktická a snadno se vyjadřuje.

Tato osoba chce mít volnost a vystačí si sama. Někdy se chová dětinsky. Sklon k nepořádku. Skrývá city před ostatními. Je snílkem. Je třeba se vyhýbat vyčerpanosti.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je jí někdy těžko porozumět. Je to ošidná povaha. Těžko se s ní jedná o věcech, které neodpovídají její představě. Nepodaří-li se jí udržet rovnováhu, bude žít bez lásky, kromě vztahu k majetku. Je chladná, sobecká a necitlivá. Je náladová a výbušná. Utíká před zodpovědností. Je nesoustředěná. Pozor na přehánění, případně lži. Pozor na přelétavost ve vztazích a nestálost.


22. den - Vytrvalost

20. února 2012 v 19:58 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá a laskavá. Potřebuje pro to oporu partnera. Je praktická a důkladná. Je metodická a má organizátorské schopnosti. Snadno provádí praktická rozhodnutí. Ve svém povolání je výkonná a přesná. Je úspěšná především na poli politickém. Touží po uskutečnění svých snů. Důležitou roli hraje domov a materiální zajištění rodiny. Je zodpovědná a spolehlivá. Má ráda povinnosti a harmonii. Vyhovuje jí rutinní činnost. Je starostlivá a štědrá.

Sklon k hromadění materiálních hodnot a nereálnosti, jež převládají nad pocity. Potřebuje jistotu. Někdy nedovede přijímat dary. Pozor na přílišný sklon k práci (workholik). Nesnáší citovou konfrontaci.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je umíněná a neústupná. Pozor na problémy v manželství. Někdy má pocit křivdy. Pozor na výbuchy emocí. Starosti a strach o zajištění základních potřeb. Nedostatek sebedůvěry. Snaha manipulovat s druhými. Je nečestná, nedůtklivá a krutá. Je necitlivá k potřebám druhých. Je zranitelná.


21. den - Pochopení

20. února 2012 v 19:56 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má velký potenciál. Je citlivá, laskavá a tolerantní. Snaží se pochopit druhé. Je tvořivá a může pracovat v širokém okruhu činností. Je společenská a diplomatická. V milostném vztahu je ohleduplná a něžná. Velmi důležitá je pro ni komunikace. Umí se prosadit, takže dosáhne dobrého postavení v zaměstnání. Řídí se instinktem. Je optimista s pozitivním přístupem k životu. Má ráda úspěch a líbí se jí nové výzvy. Ráda spolupracuje s druhými.
Někdy lpí na rodině. Má nedostatek sebedůvěry. Pro zájmy druhých nevidí sebe.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Dovede šlehnout slovem. Je hněvivá a má sklony k rozzlobení. Je netrpělivá. Je úzkostlivá. Pozor na nadřazenost a konfrontaci. Pozor na střídání nálady a emocí. Pozor na chamtivost a vyvolávání sporů.


20. den - Intuice

20. února 2012 v 19:52 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l- |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je citlivá, oddaná a laskavá. Pro tuto osobu je velmi důležitý partner. Milostný vztah hraje vážnou roli. Je trpělivá. Potřebuje lásku a něhu. Hledá harmonii. Je pečlivá a starostlivá. Má sklon k soucítění a spolupráci. Je otevřená. Dobře řeší spory, neboť se snaží o dohodu. Je tolerantní a umírněná. Je přemýšlivá.

Špatně snáší samotu. Zaujímá vyhraněný postoj vůči druhým. Je náladová.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Může dojít ke ztrátě sebeovládání. Je prchlivá. Je zlostná a vzteklá. Pozor na stres, neboť přináší problémy se zdravím. Je netrpělivá a nervózní. Rychle mění svůj názor. Pozor na citovou konfrontaci a emocionální projevy. Je nerozhodná a propadá smutku. Je bojácná a zranitelná. Pozor na manipulaci s druhými.


19. den - Účastenství

20. února 2012 v 19:50 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Má velkou sílu a elán. Je moudrá, chápavá a účastná. Je intelektuálně založená. Je trpělivá a snaží se vyhovět žádostem druhých. V milostných vztazích je oddaná. Chce porozumět partnerovi a je velkorysá. Vášnivě ochraňuje rodinu. Je ctěná a vážená. Je úspěšná a majetná. Obvykla pracuje tam, kde je dobře placená. Svým způsobem je průkopníkem ve své oblasti. Je vynalézavá a tvořivá. Je přímá a vitální při dosahování svých cílů. Má ráda privilegované postavení, a proto tvrdě pracuje, aby jej dosáhla. Má neochvějnou víru v sama sebe. Je vlídná a sebevědomá.

Je nezávislá, až někdy osamocená. Není dobré, když ji někdo ignoruje, zneužívá nebo zklame. Příliš lpí na svých názorech a vysokých požadavcích.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je obtížné jí porozumět. Je nevyrovnaná a náladová. Pozor na nadřazenost a snahu být výjimečný. Je panovačná a nervózní. Je neurotická a nesoudná. Je žárlivá. Je tvrdohlavá a výbušná. Pozor na podlézavost především významným osobám. Pozor na zlobu a litování sama sebe. Tvrdošíjně jde za svými cíli. Ráda kritizuje druhé. Nedostatek sebedůvěry.


18. den - Odpovědnost

20. února 2012 v 19:48 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba je silná a zdatná. Je přemýšlivá a má dobrou inteligenci. Je starostlivá a má ochraňovatelský vztah k lidem. Dovede získat inspiraci z vyšších zdrojů. Někdy sklon k filozofii. Je upřímná a zásadová. Dovede překonat obtížné situace. Je materialista a vše dělá pro získání majetku. Touží po uznání. Je chytrá a ambiciózní. Má organizační schopnosti a silnou vůli. Má sklon k experimentování.

Má vyhraněné názory a chce mít vždy pravdu. Vyhýbá se chlubení svým majetkem, bohatstvím, mocí, úspěchem a postavením. Je citlivá na to, co řeknou druzí. Chce vědět vše o svém partnerovi. Nekritizovat druhé, ale snažit se je pochopit.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je ukvapená a ztřeštěná. Je hněvivá a nedůtklivá. Trpí vnitřními konflikty a napětím. Má nepokojnou mysl a sklony k melodramatičnosti. Nerovnováha energie vede k zdravotním obtížím. Je žárlivá. Život je plný dramatických změn. Nevyrovnaná energie narušuje každý přátelský vztah i manželství. Někdy bývá zlomyslná a neřestná. Pozor na hrubosti a krutosti. Pozor na karmu především v oblasti uznání. Pozor na předsudky, autoritářství a agresivitu. Je cynická a skeptická k životu.


17. den - Zdatnost

20. února 2012 v 19:46 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Tato osoba má sílu a je odvážná. Je citlivá a ctižádostivá. Má dobrou pozorovací schopnost. Je výkonná, bystrá a pracovitá. Má vůdcovské schopnosti. Velmi důležitý je milostný vztah. Je společenská. Mohou se projevit sklony k léčitelství. Dovede správně myslet a déle uvažovat. Úspěchů dosáhne ve zralém věku. Dosáhne bohatství. Má smysl pro realizaci svých plánů. Je materiálně založená. Má dobré logické myšlení. Hluboce věří v život a nepropadá panice. Je ambiciózní a odhodlaná. Hledá netradiční způsoby řešení vzniklých situací. Bere na sebe povinnosti.

Při výběru přátel se výhradně obracet na členy rodiny anebo velmi dobré přátele. Jde přímo k cíli. Vyhýbat se manipulaci s druhými. Buď má snahu ovládat nebo je ovládána. Nedostatek sebedůvěry.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Je náchylná k dramatickým citovým projevům. Někdy dělá scény. Je zlostná a vrtošivá. Někdy se jeví jako primadona. Je s ní obtížné soužití. Někdy její postoj přináší vnitřní konflikty. Je agresivní a dotěrná. Myslí jen na sebe. Je tvrdohlavá a panovačná. Nestrpí odpor. Pozor na posedlost úspěchem a majetkem. Prudká cesta vzhůru a pak zhroucení. Je paličatá a egoista. Projevuje se úzkost z neúspěchů.


16. den - Přímočarost

20. února 2012 v 19:45 | k-k-a-a-r-r-n-n-e-e-o-o-l-l-l |  Numerologie - den narození
Vlastnosti, možnosti
Má jasný názor na to, co je v životě dobré a špatné. Ozývá se proti netoleranci. Má dobrou pozorovací schopnost. Má smysl pro harmonii a lad. Je něžná a milá. Má snahu dobře vycházet s druhými a pochopit, co potřebují. Vydrží dělat vše dlouho. Má ráda nezávislého partnera. Má léčitelské sklony a inklinuje k duchovnímu životu. Dovede léčit i sama sebe. Smysl života hledá v pomoci druhým. Mohou se objevit sklony k tzv. prorockým snům. Je soucitná a umí naslouchat druhým. Je ctižádostivá a společenská. Dovede na sebe převzít odpovědnost. Je to silná osobnost využívající intuice pro dosažení svých cílů. Má dobré analytické myšlení.

Nesnáší dogmatiky. Chce si vše odzkoušet na své kůži. Někdy se přespříliš fixuje na rodinu či příbuzné. Má exhibicionistické sklony. Je třeba si vážit toho, co má. Více času věnovat partnerovi. Někdy žije v iluzích.

Čemu je třeba se učit, slabiny
Nemá ráda pravidla a omezení. Trpí nejistotou a duševním napětím. Pozor na pletichaření a intriky. Je opatrná a má obavu ze ztráty postavení. Neúspěch ji značně trápí. Život může být plný vzestupů a pádů. Je zahleděná příliš do sebe a tím ztrácí pojem o realitě. Je málo průbojná. Pozor na lenost. Je přecitlivělá. Pozor na zlost, emocionální nevyrovnanost a snahu zasahovat do života druhých. Je chladná a vypočítavá. Má sklon k provokování. Nemá ochotu vzít v úvahu názory druhých.


Díky všem za návštěvnost!Jsem na vás zavislá jste můj klíč k mému blogu pro které ten blog dělám i když někdy mám s blogem chuť seknout!